SleepyOX Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Deze verklaring geeft informatie over hoe SleepyOX omgaat met persoonsgegevens die in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt. SleepyOX gaat altijd vertrouwelijk om met jouw gegevens.

 Verwerking. Persoonsgegevens in de zin van de AVG (“de gegevens”) worden vrijwillig door jou aan SleepyOX verstrekt. Indien en voor zover jij gegevens invult op in de SleepyOX agenda worden de gegevens automatisch gedeeld met de slaapspeciaalzaak van jouw keuze. SleepyOX verstrekt de gegevens niet aan andere partijen.

 Persoonsgegevens. SleepyOX verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

Doel. SleepyOX verzamelt en verwerkt de gegevens om op jouw verzoek een afspraak in te plannen bij de slaapspeciaalzaak naar keuze en voor het verzenden van een nieuwsbrief (voor zover jij hiermee instemt).

Duur van de opslag. SleepyOX bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op grond van de AVG heb je o.a. het recht de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je gebruik wilt maken van deze rechten kan je een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@sleepyox.nl. Je ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht.

Cookies. SleepyOX gebruikt (mogelijk) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan https://sleepyox.nl wordt opgeslagen in jouw browser. SleepyOX gebruikt cookies onder meer voor een optimale werking van de website.

Beveiliging. SleepyOX heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verwerking van gegevens tegen te gaan.

Wijzigingen. SleepyOX kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen wordt je zo mogelijk geïnformeerd.

Vragen en klachten. Bij vragen over het privacybeleid kan je een email sturen naar info@sleepyox.nl. Daarnaast kan je contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  

Vastgesteld op 13 maart 2019.

Criado, o Casino oferece uma ampla seleção de jogos modernos, uma variedade de métodos de pagamento e uma oferta de bônus atraente. Visto que o cassino está operando sob uma licença de Curaçao, as condições relevantes de proteção ao jogador devem ser atendidas pelos operadores. Isso permite que os clientes joguem com dinheiro real em condições seguras. Nos últimos anos, a base de clientes foi construída com base nos clientes existentes do age legal casino portugal e em uma oferta de qualidade. O registro pode ser feito online e leva apenas alguns minutos. Imediatamente depois disso, você pode seguir em frente e começar a jogar.